Рециклиране

 
 

Регистър със статистически данни

БАП събира и поддържа регистър със статистически данни за количества за пуснати на пазара и рециклирани пластмаси по видове.

Презентация за управление на отпадъците от пластмаси

Моля вижте пълния текст на презентацията, като изберете файла по-долу (виж Пълен текст)

Брошура за разделно събиране на отпадъците от пластмаси

Брошурата може да я изтеглите от файла по-долу (виж Пълен текст)

Европейско законодателство за отпадъците - резюме

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ОТПАДЪЦИТЕ

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

6-та ЕАР е действаща програма за опазване на околната среда, фокусирана за период на действие...

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube