Събиране на статистически данни

 
 

Събиране на статистически данни

Събирането на статистически данни е важно за проследяване състоянието на сектора в условията на динамично развиваща се икономика. Тези данни са необходими за изготвянето на оценка за позицията на бранша, както и за проследимост на развитието на отрасъла съпоставено с индустрията на Европейските и световни пазари.

БАП предоставя статистически данни за пластмасопреработвателната индустрия – производство и потребление на пластмаси, внос и износ.

Българска Асоциация Полимери изготви два икономически доклада, които са достъпни за членовете на асоциацията.  

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube