Обучение

 
 

Обучителни семинари и консултации

Eкипът на БАП извършва групови и индивидуални консултации на предприятията от пластмасопреработващата промишленост в следните направления:

          · прилагане на регламент (ЕO) № 1907/2006 (REACH);

          · прилагане на регламент (EO) № 1272/2008 (CLP);

          · управление и оползотворяване на отпадъци;

          · конкурентоспособност и средства за защита на търговията;

          · изисквания към материалите и изделията от пластмаса, предназнaчени за контакт с храни;

          · европейски стандарти и изисквания за безопасност;

          · осъществяване на контакт с чуждестранни инвеститори;

          · юридически консултации и процесуално представителство.

 

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube