Основа

 
 

Подготовка за изпълнение на задълженията ви по REACH

Първите етапи на REACH регламентът са предварителната регистрация и регистрацията.

При подготовката по изпълнението на задълженията ви по REACH вие трябва първо да определите ролите, които вашето предприятие може да има във връзка с ваште вещества. Определени са следните роли:  

·     Производител/вносител на вещества

·     Производител/вносител на изделия

·     Изключителен представител

·     Потребител надолу по веригата

·     Дистрибутор

·     Притежател на данни

Дефинициите за всички изброени по-горе изброени роли може да откриете в глава 2 член 3 на REACH регламентът.

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube