Полезни връзки

 
 

Полезни връзки

Европейска асоциация на пластмасовите преработватели (EuPC)

http://www.plasticsconverters.eu/

 

Европейска асоциация на рециклиращите пластмасови отпадъци фирми (EuPR)

http://www.plasticsrecyclers.eu/

Европейска агенция по химикали (ECHA)

http://ec.europa.eu/echa

Министерство на околната среда и водите

http://www.chemicals.moew.government.bg

Сайт на портала към регистрация в REACHIT

https://reach-it.echa.europa.eu

Сайт на портала към регистрация в IUCLID 5

http://ecbwbiu5.jrc.it/

 

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube