Основа

 
 

Начало

REACH е регламент, който изисква от производители и вносители на химични вещества и препарати да оценяват систематично и да управляват рисковете, които химикалите могат да представляват за здравето и околната среда. Регламентът влезе в сила на 1-ви юни 2007. Пълният текст на Регламентът може да намерите в подменю Законодателство на същата папка.

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube