Основа

 
 

Оценка

Фазата на оценка в REACH е следваща след регистрацията. Съществуват два типа оценка:

1. Оценка на досието                                                   ...

Разрешаване

Целта на процесът на Разрешаване  в Регламента се състои в промотиране на постепенното заместване на опасни вещества, по отношение на неговата технологична или техническа важност. Веществата, които попадат под фазата на разрешаване...

Ограничаване

Процедурата по ограничаването позволява на експертите от Министерството на околната среда и водите и Европейската комисия да ограничи поста-вянето на пазара и употребата на определени вещества, което може да прични неприемлив...

Вещества в изделия

Под Регламента, веществата в изделията имат задължението да се регистрират ако са изпълнени следните условия:

v    Веществото е предназначено да се отдели при нормални и разумни предвидими условия на...

Научно-изследователска и развойна дейност

Научно-изследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD съкр. от Product and Process Orientated Research and Develop-ment) съгласно член 3 ал. 22 от REACH регламентът означава всяка научна разработка (научен...

Страница < 1 2 3

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube