Основа

 
 

Предварителна регистрация само за phase-in вещества

Предварителната регистрация, която покрива само "phase-in" веществата не се счита за същинска регистрация, но е изключително важна стъпка за да се извлече полза от удължените периоди предвидени за регистрация, което позволява да продължи...

Срокове за предварителна регистрация и регистрация

Срокове за предварителна регистрация и регистрация

1ви Юни 2007

REACH влиза в сила

1ви Юни 2008

Европейската агенция за химични вещества започва своята...

Регистрация

Всички произведени или внесени вещества в количества над 1 тона на година ще попаднат под задължението за регистрация.  Също допълнително даден производител на изделия ще трябва да регистрира вещества съдържащи се в неговите продукти...

Мономери и полимери

Съгласно член 2 ал. 9 полимерите са освободени от регистрация и оценка но е от разрешаване. За целта трябва да се подаде заявление за разрешаване до ECHA. Предстои да се разработи ръководство за заявление за разрешаване. В член...

Потребители надолу по веригата

По-голяма част от нашите членове, като пластмасопреработващи предприятия се явяват потребители надолу по веригата. Ето защо този подраздел е много важен за вас.

Основните задължения могат да бъдат посочени в следните групи:

 1....

пълната информация е достъпна само за абонати
Страница < 1 2 3 >

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube