Основа

 
 

Начало

REACH е регламент, който изисква от производители и вносители на химични вещества и препарати да оценяват систематично и да управляват рисковете, които химикалите могат да представляват за здравето и околната среда. Регламентът влезе...

Подготовка за изпълнение на задълженията ви по REACH

Първите етапи на REACH регламентът са предварителната регистрация и регистрацията.

При подготовката по изпълнението на задълженията ви по REACH вие трябва първо да определите ролите, които вашето предприятие може да има във...

Засилване на обмяната на информацията нагоре и надолу по веригата на доставка

Какво трябва да направите ако сте производител или вносител на вещества, смеси или изделия в ЕС и извън ЕС? Трябва ли да регистрирате вещества ако вашата роля съгласно дефинициите по REACH е потребител надолу по веригата и/или дистрибутор?

Ако...

пълната информация е достъпна само за абонати

Познаване на наличните вещества в предприятието ви

 

Всяко предприятие трябва да познава всички налични химични вещества, които произвежда, внася и/или използва. За целта всяко предприятие трябва да създаде инвентаризационен опис на веществата в самостоятелен вид, в препарати...

БАП Въпросник до фирмите

БАП разработи Въпросник до Българските фирми от пластасопреработвателната индустрия  поради необходимостта да се обобщи информацията за дейността на предприятията от този сектор. Този Въпросник ще ви помогне по време...

Страница 1 2 3 >

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube