Законодателство

 
 

Aктуализиран документ за отпадъци и възстановени вещества

Aктуализиран документ на Европейската Комисия от срещата на Компетентните Органи на страните членки относно отпадъци и възстановени вещества в контекста...

Решение № 455/2009/ЕО

пълeн текст >>

Решение на Комисията от 28 май 2009 г

Решение  на Комисията от 28 май 2009 г. за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес,...

Решение от 28 май 2009

Решение  на Комисията от 28 май 2009 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по...

Класифициране, опаковане и етикетиране

ново Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането...

Страница < 1 2 3 4 >

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube