BSP

 
 

BSP проект

Българска Асоциация Полимери приключи работата си по проект “Европейско законодателство за пластмасопреработващата промишленост”, финансиран от Европейската комисия по Програмата за насърчаване развитието на бизнеса (Business Support Program (BSP)) в България, Румъния, Гърция, Хърватска и Турция.  Асоциацията ни бе партньор с националните Асоциации на преработвателите на пластмаси от Румъния, Гърция, Хърватска и Турция.

 

Крайните резултати от проекта бяха докладвани на среща на членовете в офиса на Асоциацията. Презентацията от срещата е достъпна за членовете, моля вижте прикаченият файл.

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

Export Forum

Waste management recycling exhibition

Icis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

www.viaexpo.com

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube