НАРЕДБА № 2 за материалите и предметите от пластмаси, предназнаени за контакт с храни, Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г.- от 23 януари 2008г.


Пълен текст (БГ)

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube