МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ В КОНТАКТ С ХРАНИ

 
 

БАП експерт

Новини

Новини

Expoplast консорциум

Български експерти, желаещи да работят в EFSA

Законодателство

Закон за техническите изисквания към продуктите

НАРЕДБА № 1 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни- от 7 януари 2002 г.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2002г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

НАРЕДБА № 2 за материалите и предметите от пластмаси, предназнаени за контакт с храни, Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г.- от 23 януари 2008г.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2008г.. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни- в сила от 01 януари.2010 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2023/2006

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 282/2008

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 450/2009

Информационни материали

Презентация от семинара организиран от БАП на 29.01.2009 г.

Презентации от семинарите организирани от БАП на 16.04.2009 г. и 26.05.2009 г.

Кампания на БАП за по-строг контрол на опаковките, предназначени за контакт с храни

Публикувана статия в списание Регал

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube