НОВИНИ

 
 

PolyTalk 2016: Към нулеви отпадъци от пластмаса в океаните

Какво знаем за отпадъците в моретата и океаните? Какви политики се прилагат за предотвратяване на тези отпадъци и създаване на кръгова икономика? Каква е ролята на пластмасопреработвателната индустрия за намаляване на отпадъците във водните басейни?

Тези и други също толкова предизвикателни въпроси бяха част от програмата на PolyTalk 2016 - двудневна конференция, организирана от PlasticsEurope в Брюксел на 16-17 март. Темата на събитието „Нулеви отпадъци от пластмаса в океаните” събра повече от 250 представители на високо равнище от света на политиката, индустрията, неправителствени организации, медии, наука и академични среди с цел обсъждане на решения за намаляване на отпадъците в морските води.

„Замърсяването на морските води с отпадъци от пластмаса е глобален проблем, който се нуждае от глобално решение. Ние искаме да намерим правилния подход, защото нашата цел е да се предотврати попадането на отпадъци от пластмаса в океаните.”, заяви Патрик Томас - Изпълнителен директор на Covestro и Президент на PlasticsEurope. „Производството и преработката на пластмаси е важен отрасъл за Европа и като част от него имаме ключова роля на лидер, осигурявайки най-добрите практики. Всички ние споделяме една и съща цел: да пазим околната среда”, заяви той.

„Това е един безспорен символ на ресурсно ефективна икономика”, отбеляза Мариане Венинг – Заместващ „Качество на живота, водата и въздуха“, ГД Околна среда, Европейска комисия. „Полимерната индустрия е предприела стъпки за поставянето на този въпрос. Въпреки това, ние трябва да увеличим усилията си и да адресираме това предизвикателство. Пакетът за Кръгова икономика е подходящо средство затова.”, допълни тя.

Андрю Морлет – Главен изпълнителен директор на Фондация „Елън МакАртър”, отбеляза значението на полимерната индустрия в цялостната икономика. Въпреки това, за да преустанови замърсяването на морските води с отпадъци от пластмаса са необходими фундаментални промени в отрасъл Полимери на икономиката. „Имаме нужда от глобална инициатива за съвместно сътрудничество, която да съответства на мащаба на предизвикателството и възможностите”, отбеляза той.

Решения на регионално ниво бяха изтъкнати от Барт Томелейн - Държавен секретар за Северно море, Федерално правителство на Белгия, който обясни положените усилия на местно ниво в Северно море. „Ние предприемаме различни действия, като например следващата седмица по крайбрежието на Белгия е поета инициатива за почистване на брега в партньорство с ЕНЕКО”.

Турският Зам. министър на околната среда и урбанизацията - г-н Мехмет Джейлан също така подчерта необходимостта от съвместни глобални действия. „Отпадъците от пластмаса в моретата и океаните постоянно се движат, ето защо действия на регионално ниво не са достатъчни. Правителството на Турция работи съвместно с основните заинтересовани страни, като например Турската фондация на пластмасопреработвателната индустрия PAGEV, като целта е да не попадат отпадъци от пластмаси в морето”, подчерта той.

По време на конференцията PolyTalk 2016 бе обявено и стартирането на специализиран уеб сайт www.marinelittersolutions.com, който предлага актуални новини и информация за участието на промишлеността при предотвратяването на замърсяване на морските води с отпадъци от пластмаси. Към днешна дата, повече от 60 асоциации в 34 страни са подписали световната декларация на пластмасопреработвателната индустрия, чрез която 185 проекта са планирани, започнали или са завършили от приемането й през 2011 г.

По време на събитието аудиторията имаше възможност да се запознае и с някои от най-интересните нововъведения, разработени с цел предотвратяване на замърсяването.

PolyTalk е форум, който е организиран от индустрията за производство на полимери, имащ за цел да обхване множество заинтересовани страни и да включи основните участници по различни социални теми, предоставяйки възможност да се дебатира, действа и променя.

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube