НОВИНИ

 
 

Save the Planet – изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа

5-7 април, София, организатор: Виа Експо

Партньор: Браншова Асоциация Полимери

Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсноефективен начин са необходими знания и иновации. В световен мащаб доставчиците на решения в тази област постоянно актуализират своите предложения с широко приложение във всяка индустрия и в общините. Кои са съвременните технологии за третиране и рециклиране на битови, биологични, промишлени, строителни и опасни отпадъци. Как да ги превърнем в ресурс? Отговор дава Save the Planet 2016.

Изложенията

▪ Нови решения от български компании: Балбок Инженеринг, Екорек България, Прайм Технолоджи, Мева, Братя Пашев, Солвей България и Джиосайкъл България

▪ Ноу-хау от Австрия. На традиционния Австрийски павилион ще участват EREMA, IFE Aufbereitungstechnik, Krickl Waagen Systeme, Komptech and Lindner-Recyclingtech и др.

▪ Директни изложители и от Германия, Дания, Италия, Словакия, Швейцария и Чешка република                

▪ Продуктови акценти: оборудване за третиране и преработване на различни видове отпадъци; системи за производство на биогорива; енергия от отпадъци; съдове за събиране на отпадъци; рециклиращи инсталации; технология за очистване на димни газове при изгаряне на отпадъци и др.

Пресинформация

Конференцията - ранна преференциална регистрация до 26 февруари

▪ Наред с чуждестранния опит делегатите ще се запознаят и с напредъка на България в областта на управлението на отпадъците.

▪ Теми: кръгова икономика, европейско и национално законодателство, строителни отпадъци, иновации в рециклирането на пластмасови отпадъци, отпадъците като ресурс в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и др.

▪ Лектори от: Дирекция „Околна среда", Европейска комисия; Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда; Министерство на околната среда и водите; ProPellets; Think Beyond Plastic; Европейска асоциация за биогаз и др. 

Програма

Регистрация за слушатели

 

Организатор: www.viaexpo.com

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube