НОВИНИ

 
 

Спечели и участвай безплатно в PLAST 2015

По повод предстоящото събитие PLAST 2015 в Милано, се организира конкурс. Инициативата, озаглавена „Спечели и участвай безплатно в PLAST 2015” е насочена към компании, амбициозни предприемачи и стартиращи фирми с поне четири години опит в сферата на полимерната и каучукова промишленост като производители на машини и оборудване, преработватели, създатели на софтуер за управление на машини и процеси и др. Promaplast, организатор на PLAST 2015, както и ComoNext – научно-технологичен парк на Ломазо (Como) ще изберат петдесет фирми, които ще имат възможността да участват безплатно в 17-тото издание на търговското изложение PLAST, което ще се проведе от 05-09 май 2015г. в Милано, Италия.

Идеята на проекта е да се обособи отделна част за изложение на иновативните фирми, които да се възползват от възможността да се изяват на търговското изложение, осигурявайки си платформа за започване на нови проекти и намирането на участници, способни да подкрепят нови бизнес идеи.

Може да вземете участие в конкурса до 20-ти декември като изтеглите приложението за участие от www.plastonline.org и www.comonext.it и да го изпратите на имейл адресите на g.dagostino@promaplast.org и startplast@comonext.it. Кандидатурите ще бъдат разгледани и оценени от комисия, съставена от експерти на Promaplast и ComoNext, по критерии, засягащи иновативното съдържание на идеята, пазарния й потенциал, устойчивостта и въздействието върху околната среда, както и автобиографиите и уменията на кандидастващите. Първите петдесет предложения,  които бъдат избрани, ще имат възможност да участват в търговското изложение безплатно, както и да покажат своите проекти в тематична част Start Plast, посветена на научните изследвания, развитието, образованието, подпомагане и финансиране на дружества в Италия и в чужбина, с участие на университети, центрове за обучение, браншови сдружения и инвестиционни фондове за създаване на стартиращи фирми в сектора. Проектите, класирани в първите три места ще получат парична награда от съответно 3000, 2000 и 1000 евро.

При интерес или допълнителни въпроси, може да се свържете с нас!

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

Polymers



Icis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube