НОВИНИ

 
 

Международна среща на Европейските асоциации на преработватели и производители на пластмаси

На 15-16 Октомври тази година в Хотел „Арена ди Сердика” София се проведе международна среща на представители на европейската полимерна индустрия, на която Браншова Асоциация Полимери имаше честта да бъде домакин. Събитието бе открито на 15-ти Октомври с приветствие от Александър Данджис - Изп. директор на EuPС   (Eвропейска Асоциация на Преработвателите на пластмаси) и  Цветанка Тодорова - Председател на УС на БАП, с което се даде началото на тазгодишното събрание на организациите, представляващи преработвателите на пластмаси от различни европейски страни и членове на Европейската асоциация на преработвателите на пластмаси EuPC. Обсъдиха се въпроси, касаещи целия  европейски бранш – конкурентноспособност, нива на заплащане, кръгова икономика, последни промени в законодателството на ЕС относно полимерните торби.     

В рамките на втория ден се състоя международна среща на Европейските асоциации на преработватели (EuPC) и производители на полимери (PlasticsEurope) с представители от различни страни.

След края на официалната част се проведе семинар на тема „Европейски аспекти в пластмасопреработващата и рециклираща индустрия”, в който взеха участие и членове на Браншова Асоциация Полимери.

Темите, по които бяха представени лекции засегнаха основно: „Роля на националните браншови организации в полимерната индустрия за създаване и усъвършенстване на националното законодателство и взаимодействие с държавните структури, комисии и асоциации по въпросите на полимерната преработваща и рециклираща индустрия; Партньорство с държавните органи за справяне със сивата икономика и нелегалния внос; Нови аспекти при управление на отпадъци в ЕС”.

Лектори на семинара бяха г-н Карл Фьoрстер – Изп. Директор на (PlasticsEurope), д-р Мартин Енгелман, юридически директор в PlasticsEurope, г-н  Александър Данджис - Изп. директор на EuPС . Присъстващите имаха възможност да получат информация от първа ръка каква е ситуацията в индустрията на европейско ниво, както и да получат отговор на актуални за бранша в България въпроси.

Събитието завърши с коктейл по повод 15 години от учредяването на Браншова Асоциация Полимери. Честването на значимия юбилей се състоя, както в компанията на представители на фирмите-членове на Асоциацията, така и на гости от значими институции и партньори на БАП.

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube