НОВИНИ

 
 

ЕК излезе с предложение за преразглеждане на европейските регулации относно отпадъците

На 02.07.2014 г.  Европейската комисия излезе със съобщение относно кръговата икономика и законодателно предложение за преразглеждане на регулациите в ЕС относно отпадъците. Браншова Асоциация Полимери приветства това, както и по-високите цели за рециклиране на опаковки, съдържащи се в Предложението на Комисията – 45 % до 2020 г. и 60 % до 2025 г.

Промените имат за цел да насърчат рециклирането на пластмаси в Европа, да търсят път към създаването на повече работни позиции с цел устойчиво развитие  и подобряване на управлението на отпадъци в ЕС. Държавите-членки, които вече успешно са преустановили депонирането на отпадъци, са пример за това, че е необходимо законодателно решение, което да привлече необходимите инвестиции в рециклирането и оползотворяването на енергията от ценни ресурси, какъвто е  пластмасата.

Европейските асоцации на производителите, преработвателите и рециклаторите на пластмаси приветстват усилията на Комисията за повишаване на надеждността на данните за отпадъците и съгласуването им в ЕС чрез хармонизирана методология за изчисление. Въпреки това, Асоциациите на европейско ниво изразяват своята загриженост относно предложението да се съчетаят увеличените цели за рециклиране на опаковки от пластмаса с нов метод на изчисление. В тази връзка, Изпълнителният директор на Европейската асоциация на производителите на пластмаси Карл Фьорстър заяви, че: "Преминаването към изчисляване на базата на крайното количество рециклиран отпадък, заедно с увеличените цели, ще провокира рециклаторите да се съсредоточат още повече върху количеството в сравнение с качеството, като по този начин се застрашават потенциалните ползи от рециклирането за околната среда. В допълнение, опитът да се установи последователна счетоводна система за входящ и изходящ пластмасов отпадък, ще доведе до увеличаване на разходите за одит за рециклаторите, повечето от които са малки и средни предприятия".

Тази методология ще трябва да бъде допълнително обсъдена и от Европейския парламент и Съвета. Предложението на Комисията ще бъде изпратено до Европейския парламент и Съвета за обсъждане след лятната почивка.

В допълнение, промените, които Комисията предлага, ще позволят преминаването от линейна към кръгова икономика по отношение на пластмасите. Тон Еманс, Президентът на Европейската асоциация на рециклаторите, заяви, че: „Преминаването към кръгова икономика ще намали зависимостта на Европа от вноса на суровини от трети страни. Въпреки това, в предложението на ЕК липсва насърчаване на качественото рециклиране. Качеството на рециклираните пластмаси зависи от качеството на събиране и сортиране на отпадъка. Затова, са необходими по-строги изисквания за разделно събиране и сортиране".

Браншова Асоциация Полимери ще продължава да следи развитията на европейско ниво относно внесените от Комисията промени.

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube