НОВИНИ

 
 

Онлайн информация за строителните продукти за спестяване на време и пари

Днес Комисията предприе нова стъпка за опростяване на администрацията и намаляване на разходите на предприятията в строителния сектор. Съгласно предложението на Комисията, производители на строителни продукти (напр. тухли, изолация, врати и т.н.) ще бъдат в състояние да публикуват цифрова „декларация за  производителност“ на интернет страниците си.

Тези декларации по законоустановения ред следва да придружават всеки строителен продукт продаван в ЕС, за да се даде информация за основните им характеристики (например устойчивост на огън, механична якост и енергийна ефективност). След като правния документ се изготви и договори, предприятията, продаващи строителни продукти в ЕС, ще трябва да могат да качват тези сертификати онлайн, за да бъдат публично достъпни за разглеждане. Понастоящем, всички тези декларации трябва да бъдат индивидуално представяни на всеки клиент по пощата или по имейл. Онлайн достъпността на тези декларации трябва да позволи по-бърза комуникация по веригата на доставки, да намали разходите на производителите и да улесни продажбите на строителни продукти. Предложението, което ще допълни наскоро въведения Регламент за строителните продукти, също така ще направи по-лесно за потребителите да разберат какви характеристики могат да очакват от продукта, който са на път да купят, като по този начин се увеличава доверието на потребителите.

„Строителният сектор е важен сектор на икономиката на ЕС. Чрез по-нататъшно намаляване на административната тежест, ние се стремим да помогнем на този сектор да се възстанови от настоящата криза. Поради това Комисията се опитва да действа възможно най-бързо, за да приложи тази инициатива“, обясни заместник-председателят на ЕК Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството.

Декларации за експлоатационните характеристики на строителните продукти

Пазарът на строителни продукти, представлява над 40 категории продукти като врати, термоизолационни продукти, цимент, покривни продукти или тухли. Поради това е едновременно широкообхватен и изключително голям по мащаб.

Декларация за експлоатационните характеристики на строителните продукти следва да бъде изготвена за всеки строителен продукт продаван в ЕС, и също разпространяван към всички купувачи, независимо дали са дистрибутори, строителни компании или непрофесионални потребители напр. физически лица изпълняващи любителски проекти за подобрения в дома си.

Декларациите описват важните страни на даден строителен продукт, като например нивата им на устойчивост на пожар или механичната им якост. Те дават възможност на производителя да предостави информация за основните характеристики на своя продукт на пазара. Въз основа на тази информация, потребителят ще решава да закупи от всички предлагани на пазара продукти, най-подходящи продукт за търсеното предназначение.

Възможността да публикуват своите декларации онлайн вместо да се налага да изпращат декларацията за всеки продукт директно на купувача – или със среща или по електронна поща - ще спомогне за намаляване на административните разходи на производителите.

Когато декларацията стане достъпна онлайн производителите ще трябва да се уверят, че съдържанието на декларацията не е променено след публикуването й онлайн.

Декларациите за експлоатационните характеристики на строителните продукти съставляват ключов елемент от функционирането на Европейския вътрешен пазар за строителни продукти, гарантирайки необходимата прозрачност за потока на стоки между Европейските страни.

Обща информация

Строителната индустрия, включваща строителните продукти, има огромно значение за икономическото благополучие на Европа. Тя съставлява около 9.5 % от БВП и 10 % от работната сила на ЕС. Въпреки, че сектора изпитва продължителен и драматичен пад от началото на кризата.

Регламентът за строителни продукти (ЕС) 305/2011 бе приет от Комисията през 2011, той влезе напълно в сила от 1 юли 2013. Той замества Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС. Целта на Регламента е да гарантира достъпността на надеждна и точна информация за експлоатационните характеристики на строителните продукти, основано на техническите спецификации, които са хармонизирани за всички страни в ЕС.

Регламентът за строителни продукти осигурява ‘обща технически език’, който производителите могат да ползват за да декларират експлоатационните характеристики на продуктите, които предлагат на Европейския пазар по отношение на съществените характеристики. Този общ език, който е основан на хармонизираните стандарти, се използва от всички лица включени в строителството: власти, инженери, предприемачи и крайни потребители.

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube