НОВИНИ

 
 

До 2020 г. могат да се рециклират над 60% от пластмасовите отпадъци сочи проучване на Европейската асоциация на рециклаторите на пластмаси

§    До 2020 г. е възможно да се рециклират над 60% от пластмасовите отпадъци

§ Пластмасите могат да достигнат много по-висока степен на рециклиране, според проучване разпространено от EuPR

§   24 млн. тона пластмасови отпадъци могат да бъдат отклонени от сметищата, базирано на представена в проучването визия за ефективност на ресурсите

§   Могат да се създадат 360 000 зелени работни места

Целта за рециклиране на 62% отпадъци от пластмаси до 2020 г. е постижима. Европейската асоциация на рециклаторите на пластмаси (EuPR) публикува проучване, според което по-високата степен на рециклиране на пластмасите ще създаде ползи за екологията, икономиката и ресурсната ефективност.

„Това проучване, възложено на BIO Intelligence Service, има за цел да представи най-подходящия сценарий за подобряване на устойчивата употреба на пластмасите в Европа посредством рециклиране до 2020. Повишаване на рециклирането на пластмаси ще спести изчерпващите се ресурси, ще създаде работни места и ще намали екологичното въздействие” казва Том Емънс, Президент на EuPR.

Том Емънс подчертава, че „настоящата ситуация с рециклирането на пластмаси вече е неприемлива. В дългосрочен план икономическия растеж, демографските промени и намаляването на суровините няма да позволи на Европа „лукса” да губи 76% от всички употребявани пластмасови материали. Необходими са спешни мерки за повишаване  нивата  на рециклиране за пластмаси. Направеното проучване предлага решаващи мерки, които да бъдат предприети за постигане на този резултат.”

Изпълнението на Перспективата за ефективност на ресурсите предвижда:

- ефективна употреба на всички отпадъци от пластмаси чрез пускане на пазара на 11 млн. тона рециклирани пластмаси;

- отклоняване от сметищата на 24 млн. тона отпадъци от пластмаси;

-  енергийно възобновяване на 7.5 млн. тона остатъчни отпадъци;

- създаване на около 360 000 работни места (от които 120 000 пряко открити от рециклаторите);

- спестяване на повече от 4.5 млд. Евро (чрез заместване на първичните суровини);

- предотвратяване емисиите на над 26 млн. тона CO2.

Проучването е публично достъпно на сайта на EuPR: http://www.plasticsrecyclers.eu.

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube