НОВИНИ

 
 

Семинар „Последни промени и изисквания по регламентите REACH и CLP за полимерната индустрия”

Българска Асоциация Полимери (БАП), съвместно с Българска стопанска камара имат удоволствието да ви поканят на семинар на тема: “Последни промени и изисквания по регламентите REACH и CLP за полимерната индустрия”. Поканени са всички по веригата на доставка работещи в полимерната индустрия – производители, вносители, преработватели и търговци на полимери и полимерни изделия. Събитието е насрочено за 14 юни 2013 г. (петък) от 10.00 до 16.00 ч. в град София, ул. Алабин № 16-20. Лектор на семинара ще бъде Ирена Каменова – експерт в REACH информационното бюро на БАП.

Програмата предвижда разглеждане на следните въпроси:

1. Комуникация по веригата за доставки за предприятия преработватели на пластмаси

   - Как да сте проактивни в искането и даването на информация?

   - Публично достъпна информация за веществата, притежавана от ECHA (съгласно член 119)

2. Управление на задълженията свързани с веществата, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC)

  - Включени вещества в кандидат списъка за разрешаване и в Приложение XIV на REACH

   - Вещества в изделия: нови задължения за потребителите надолу по веригата

3. Контрол и инспекции за изпълнение на изискванията по REACH

4. На фокус: Класификация, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP))

   - Как CLP допълва REACH?

   - C&L списък

5. Рециклиране и REACH

Участието в семинара е платено. Таксата за регистрация на участник е 84 лв. с ДДС.  Таксата за участие за фирми -членове на БАП е 66 лв. с ДДС. Таксата се заплаща в срок до 12 юни 2013 г., след  потвърждение от организаторите за успешна регистрация.


За повече информация, молим, свържете се с:


Теодора Сотирова
Експерт Международно икономическо сътрудничество
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Тел.: 02/ 932 09 34
Е-mail: ierc2@bia-bg.com

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube