НОВИНИ

 
 

Периодичен бюлетин на БАП, април 2013

Подписан Меморандум за разбирателство между БАП и PAGDER

Бизнес делегация от БАП ръководена от председателя на УС на БАП - г-н Венелин Маринов бе на посещение по покана на PAGDER - Турската Асоциация на полимерната индустрия на изложение PLASTECH 2013, провеждащо се в гр. Измир в периода 11.04.-14.04.2013 г. По време на посещението двете страни подписаха меморандум за партньорство, в полза на развитието на полимерната индустрия в България и Турция. Двете Асоциации се съгласяват да обменят статистическа, техническа и нормативна информация за полимерните индустрии в страните им, да организират съвместни събития като семинари, търговски мисии и конференции, да съдействат за подобряване осведомеността на фирмите за предстоящи изложения, както и да отговарят на запитвания от фирми-членове и да съдействат с организацията на индивидуални бизнес срещи.

В допълнение, ръководството на Турската асоциация изразява желанието си за работа по съвместни проекти. Отправят покана към български фирми да инвестират в бъдещата индустриална зона край Къркларели, която е много близо до България. Там ще бъде изграден така нареченият "град на пластмасите". Турция осигурява около 50 % помощ за инвеститорите.

В случай, че имате въпроси относно визитата на българската делегация и предложения за бъдещо сътрудничество с турски фирми, сме на разположение за отговори и дискусии.

Резултатът от дарителската кампания на БАП в подкрепа на инициативата "Да изчистим България за един ден"

БАП дари за кампанията 45 600 броя чували и 5 800 чифта ръкавици, с което зае първо място по брой дарени чували за почистването на страната на 20 април 2013 г. Дарението бе предоставено на 177 български общини, на Националното представителство на студентските съвети в Р България и на БТВ.

Изказваме огромната си признателност и специална благодарност на нашите фирми дарители: Ате Пласт ООД, Новиз АД, Мегапорт ООД, Екстрапак ООД Екопласт 99 ООД, Екопол ЕООД, Еднократна употреба ООД, Булпласт – М ЕООД, Полигруп ООД и Пласт – 60 ЕООД, които дарявайки консумативи помогнаха да покажем на обществото своята загриженост като бранш за чистотата на нашата околна среда.

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар „ЗУО – новости в изискванията за разделно събиране”

На 15.05.2013 г. БАП съвместно с БСК организират специализиран семинар на тема "ЗУО-новости в изискванията за разделно събиране". Събитието ще акцентира върху основните изисквания за разделно събиране въведени със закона и ще разясни на фирмите как и от какво ще зависи тяхното изпълнение. Водещ лектор на семинара ще бъде адв. Антоанета Перникова – Изп. директор на БАП. В дискусионната част на семинара ще се обсъди и Зелената книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда, както и ще се дискутира становището на заинтересованите страни. Семинарът е насочен към малки и средни предприятия представители на сектор химия или организации, занимаващи се с въпросите на околната среда в общинските администрации.

За повече информация и регистрация на тел.: 02/943 05 00 и e-mail: bap@mail.bg.

 

Предстоящо Общо събрание на БАП

На 30 май 2013 г. от 11 ч. в Пловдив, хотел Марица, зала „Хебър” ще се състои извънредно Общо събрание на членовете на БАП, при следния дневен ред:

1. Предложение за про­мени в устава на сдружението

2. Предложение за избор на нов УС

3. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2012 г.

4. Други.

На предстоящото ОС ще бъдат поставени на обсъждане постъпилите от фирмите-членове предложения за подобряване работата на Асоциацията за да се вземат конструктивни решения за стимулиране активността на членовете й.

 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

REACH: Рециклирането и процедурата по разрешаване

На 12 март 2013 г. Комисията излезе с публикация, съдържаща ново предложение към ECHA за задълженията на рециклаторите по регламент REACH. В резюме, предложението е предприятията, рециклиращи отпадъци съдържащи вещество, предмет на разрешаване (SVHC) да избират между това:

- да кандидатстват по процедурата за разрешаване и да получат разрешително в предвидената времева рамка за това,

или

- да продават рециклата си като отпадък, след предвидения срок, до който SVHC веществото е разрешено да се употребява и пуска на пазара без разрешително т.нар. „sunset date”.

Налагането на задължения за рециклаторите по процедурата за разрешаване и непосилните за МСП разходи (от 10 до 100 хил. евро), при това несъизмерими с риска от употребата на тези продукти ще доведе до продажбата на рециклата, като отпадък. При този избор на рециклаторите, преработвателите купуващи същия рециклат, но като отпадък ще трябва да изпълнят всички изисквания по законодателството за отпадъци, което значително би затруднило работата им пред възможността да работят със „свежи” суровини. Последното е в противоречие с европейската политика за подобряване качеството и употребата на рециклираните материали. EuPC, Европейската асоциация на рециклаторите на пластмаси (EuPR) и партньори работят по предложение за предлагане на решения и за достигане на разбирателство на индустрията с компетентните органи за да се гарантира в бъдеще рециклирането на пластмасови отпадъци.

Дискутирането на решението на ЕК е крайно необходимо за рециклаторите на меко PVC, които най-късно до 21.08.2013 г. трябва да изпълнят процедурата по кандидатстване за разрешаване употребата на нискомолекулни фталати в рециклата. Пропускайки този срок ще означава, че след февруари месец 2015 г. предприятията, нямат право да продават рециклат, съдържащ тези фталати. EuPR създава консорциум, в който предприятията ще споделят разходите си. Желаещите да се включат фирми трябва да го направят не по-късно от 14 май 2013.

Повече информация на тел.: 02/943 05 00 и e-mail: office@bap.bg.

Модернизация на Европейските инструменти за търговска защита

На 10 април 2013 г. Европейската Комисия публикува проектопредложение за модернизиране на инструментите за търговска защита (ИТЗ) на ЕС. В предложението са включени и проектонасоки по четири елемента на ИТЗ на ЕС т.е. изчисляването на маржа на вредата, избора на държава аналог при разследвания относно внос от държави с непазарна икономика, теста за интерес на Съюза и продължителността на мерките и преразглежданията с оглед изтичане на срока на действие на мерките. Тази инициатива е съпътствана от обществена консултация с краен срок 31 юли 2013 г.

Основните предложения за промени са: а) възможност за ЕК да стартира служебни разследвания (антидъмпингови и антисубсидийни разследвания), без необходимостта от официална молба от индустрията, в случай на заплаха за ответни действия; б) тест за интереса на Съюза, тогава когато Комисията иска да определи дали мярката за търговска защита ще е в интерес на ЕС (или дали е от интерес на Съюза да не се налагат санкции по конкретни разследвания) и в) двуседмично предварително оповестяване на заинтересованите страни преди налагането на временните мерки. Според Комисията предложенията се занимават с реални проблеми и предлагат практически решения, които ще са в полза за всички заинтересовани лица (Европейски вносители и производители), както и ще допринесат за по-ефективна, справедлива и предвидима система за търговска защита на ЕС.

Проектоуказанията за ключовите елементи на ИТЗ на ЕС са достъпни от линка: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150839.pdf за коментари в обществената консултация линк: http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id=175.

 

 

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube