За нас

 
 

За нас

Устав

Членове на управителния съвет

Заявление за членство

Необходимите документи за кандидатстване за членство в Българска Асоциация Полимери са следните:

1. Заявление. - zajavlenie_BAP.doc
2. Удостоверение за актуално състояние.
3. Регистрация по Булстат.

Ако имате въпроси задайте ги ТУК

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube