Търговия

 
 

Инструменти на търговската политика на ЕС

ЕС предвижда два типа инструменти на търговката си политика :

1. Инструменти за търговска защита  

2. Регулиране на търговските бариери

Двадесет и седемтe страни-членки на  ЕС са изработили обща търговска политика срещу страните, които не са членки на Евросъюза, с цел развите на световната търговия, при постепенно отпадане на търговските ограничения и намаляване митническите бариери.

Либерализацията на търговията предполага съществуването на права и задължения за всички търговски партньори; това довежда до необходимостта от създаването на системи и механизми които гарантират спазването на правилата на честната търговия между компаниите, които действат в международен мащаб.

Европейското законодателство предвижда три средства за защита на търговията :

А/ Анти-дъмпингови мерки: срещу внос на територията на ЕС от компании, които не се членки на Евросъюза. Дъмпинг означава, че тези компании продават продуктите си на цени по-ниски от цените на местния им пазар

1. Кои са страните при анти-дъмпинговото разследване

          I. Европейска компания или компании  които са засегнати от твърденията за нечестната търговия

         II. Търговските сдружения могат да представят случая от името на членовете си е могат да действат и като орган, който събира данни за случая, който е повдигнат като въпрос 

        III. Министрество на търговията  може да бъде връзка между заинтересованите компании и Европейската комисия.

        IV. Европейската комисия е отговорна за цялостното провеждане на анти-дъмпинговото разследване. Тя отправя препоръки, но не взима решения на въвеждането или не на мита  Окончателното решение принадлежи на Съвета на министрите на Европа.;

        V. Съвета на министрите на Европа е този, който ще реши определянето на анти-дъмпингови мерки.

        VI. Страните извън ЕС срещу които е започната процедура, се призовават да проявят инициативност в действията си;

2. Анти-дъмпингови изисквания:

I. За да започне антидъмпингово разследване следните изисквания се считат за необходими:

  1. Подкрепа от индустрията (поне 25% от европейската индустрия, произвеждаща продукта/продуктите за които се иска разследване
  2. Съществуването на дъмпинг
  3. Щета  или заплаха от щета
  4. Пряка връзка между дъмпинга и щетата или заплаха от щета
  5. Съществуването на общностен интерес       

3. Времеви график на анти-дъмпингово разследване:

     I.  Разследването се провежда от Комисията, в сътрудничество със страните, членки на ЕС, покрива едновременно Дъмпинг и Щети

    II. Ако жалбата се счете за основателна от Консултативния съвет, Разследването ще започне 45 дни след подаването на жалбата в Комисията;

   III. В официалния вестник на ЕС се съобщава за започването на процедура за анти-дъмпинг;                     

   IV. Антидъмпинговото разследване трябва да приключи до 15 месеца от започването му;

    V. Предварително освобождаване може да бъде наложено не по-рано от 60 дни и не по-късно от 9 месеца след започване на разследването Временните мерки продължават около 6 месеца;

   VI. Задължителните мерки обикновено траят до 5 години. Може да се удължат с още 5 години.

Б/ Анти-дотиращи мерки: срещу фирми, които изнасят продуктите си в ЕС и получават субсидии на национално ниво от правителствата си;

  • Европейското законодателство засяга внос от държави извън ЕС
  • Преди да се въведат анти-субсидиращите мерки трябва да бъдат изпълнени три условия:

         I. Субсидията трябва да бъде спесифична

        II. Да са причинени материални щети на европейската индустрия ;

        III. Интересите на ЕС : Разходите на ЕС за взимането на мерките трябва да бъдат пропорционални на ползите.

При анти-дъмпинговите мерки, ЕК ръководи разследването и налага условни мерки ; Задължителните мерки се налагат от Съвета на министрите на ЕС.

В/ Предпазни мерки:  Член на СТО може временно да ограничи вноса на продукта. (вземат се “предпазни мерки”) ако на местната промишленост са нанесени сериозни щети в резултат от вредите от вноса .

  • Предпазните мерки са прилагат, ако са изпълнени следните условия: 

          I. Внезапно нарастване на вноса на специфичен продукт;

          II. Съществуването в ЕС на сериозна криза или заплаха от криза по отношение на спесифичен продукт;

          III. Общностен интерес.

  • Предпазните мерки имат общо действие /erga omnes/;

 

ВХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ

Потребител:

Парола:

Taiwan Trade

PolymersIcis Conference

www.macplas.it

www.macplas.it

www.identiplast.eu

www.taiwantradeshows.com.tw

ОБЯВИ

Мониторинг на промените в регламентите REACH и CLP за преработватели и рециклатори
Текста на обявата е достъпен само за членове.
-----------------------------------
 
 
by Square-Cube